Korsholm gymnasium tarjoaa yrittäjyyttä ja työelämätaitoja

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Korsholm gymnasium, joka tarjoaa opiskelijoilleen yrittäjyyskursseja, yrittäjyysaiheisia teemaopintoja ja -viikkoja ja erilaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan koulun ulkopuoliseen opiskeluun ja työelämään. Lukiossa on myös mahdollisuus perustaa oma yritys NY Vuosi yrittäjänä -kurssilla.

Tämän ystäväkirjan täyttivät rehtori Joakim Bonns ja opettaja Hans Backman.

lukion nimi: Korsholm gymnasium
paikkakunta: Korsholm
opiskelijoita: 198
opettajia: 18
Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja, mitä? Ovatko ne pakollisia vai vapaaehtoisia?

Kyllä, meillä on kaksi valinnaista yrittäjyyteen liittyvää kurssia: liiketalouden kurssi ja NY Vuosi yrittäjänä -kurssi. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla TATin Yrityselämän nuoret sukupolvet -bisneskursseja.

Näkyykö meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus myös muissa oppiaineissa? Miten?

Kyllä, muun muassa matematiikassa ja yhteiskuntaopissa, joissa yrittäjyys näkyy pääasiassa yritysvierailujen ja vierailevien luennoitsijoiden kautta.

Onko meidän lukiossa erilaisia oppimisympäristöjä?

Pyrimme siihen, että monia yhteistyöprojekteja ei tehdä koulurakennuksessa, vaan että opiskelijat pääsevät suurimmaksi osaksi tekemään niitä koulun ulkopuolelle “oikeaan maailmaan”. Näin voimme paitsi tukea uusien oppimisympäristöjen syntymistä, myös tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden tutustua koulun ulkopuoliseen opiskeluun ja työelämään.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Lukiossamme järjestetään teemaviikko, jonka aikana toteutetaan seitsemän erilaista projektia koko koulun voimin.

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä tai teemapäiviä, joihin sisältyy yrittäjyyskasvatusta?

Kahtena viime vuotena olemme järjestäneet kaksi Työelämätaidot ja yrittäjyys -aiheista teemapäivää. Toisena teemapäivänä järjestettiin työpajoja, joiden aiheina oli mm. “CV ja työhakemus”, “Työelämän etiketti – työelämän pelisäännöt”, “Ole oma pomosi – luo oma kesätyöpaikkasi” ja “Ensiapu yrittäjyyteen – Mitä sinun tarvitsee tietää ennen yrityksen perustamista”. Toisena teemapäivänä opiskelijat saivat itse valita heitä kiinnostavia yrityksiä ja järjestää niihin vierailut.

Tehdäänkö meidän lukiossa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Kyllä, teemme yhteistyötä muun muassa Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien, Mustasaaren Yrittäjien, Svenska Handelhögskolanin, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin yritysvieras?

NY-lähettiläs Helmi Nurkkalan vierailu lukiossamme antoi uusia näkemyksiä sekä herätti inspiraatiota, kiinnostusta ja uteliaisuutta.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä, NY Vuosi yrittäjänä -kurssilla.

Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

Käytämme muun muassa TATin ja Nuori Yrittäjyys ry:n materiaaleja ja tarjoamme niiden kursseja.

Onko meidän lukiossa osuuskuntatoimintaa tai lukion oma yritys?

Oppilaskunta toimii osittain yrityksenä. Tähtäämme siihen, että tänä lukuvuonna perustetaan yritys pyörittämään kahvilatoimintaa.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Kyllä, pyrimme aina ottamaan opiskelijat mukaan suunnittelu- ja työryhmiin. Yrittäjyysaiheiset teemapäivämme ovat pitkään olleet opiskelijoiden suunnittelemia.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Reissu Amsterdamiin ja Niken Euroopan pääkonttoriin yhdessä Svenska handelshögskolanin vaasalaisten opiskelijoiden kanssa oli äärimmäisen inspiroiva ja herätti paljon kiinnostusta opiskelijoissamme; muun muassa yrittäjyysaiheisia kursseja valittiin sen jälkeen enemmän.


Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille, tai suunnitteilla sellaista?

Opiskelijamme on mahdollisuus osallistua vuosittain järjestettävään Päivä Johtajana -kampanjaan.

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä, osana sekä kielikursseja että opinto-ohjauksen pakollisia kursseja. Muun muassa suomen kielessä opiskelijat tekevät omat LinkedIn-profiilit ja työstävät omaa CV:tä, joka toimii työnhaun perustana.

Onko meidän lukiossa pohdittu omia, koulun ulkopuolella hankittuja taitoja ja vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää opiskelussa tai työelämässä?

Teemme yhteistyötä useiden oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa. Tällä hetkellä suunnittelemme kurssia johtajuudesta, johon etsimme osaamisalueita sekä yritysmaailmasta että politiikasta.

Saako meidän lukiossa yrittää, epäonnistua ja oppia epäonnistumisista?

Lukiomme pitää olla ympäristö, joka kannustaa nuoria panostamaan asioihin ja menestymään. Mutta sen pitää myös olla paikka, jossa saa epäonnistua ja jossa saa sen jälkeen tukea, jotta seuraava projekti onnistuu.

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Kyllä, opettajilla on mahdollisuus olla aloitteellisia ja he ovatkin!

Jutun kuvat:  Nina Ingves ja Joakim Bonns.

Karhulan lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Katso sarjassa aiemmin ilmestyneet jutut:

Tästä mallia työelämälähtöiseen lukioon: yritteliäs ja yhteisöllinen Karhulan lukio

Karhulan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy yrittäjyyslinjan lisäksi monipuolisesti myös muissa oppilaineissa ja yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Opiskelijat voivat perustaa harjoitusyrityksen ja kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson. Myös opettajien yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

Nivalan lukiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja perustamaan oman harjoitusyrityksen – lukiolla on myös oma yritystiimi

Nivalan lukiossa on tarjolla yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia, ja yrittäjyysaiheista toimintaa on järjestetty kaikille lukiolaisille. Esimerkiksi Amazing Business Race on jokakeväinen tempaus lukion kakkosluokkalaisille.

Teemaopintoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja työelämään tutustumista – näin yrittäjyyskasvatus toteutuu Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio tekee eri oppilaineissa paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Tänä keväänä kaikille 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin myös lukiotet.

Haminan lukiossa kaikki lukiolaiset pääsevät kahdeksi päiväksi TETiin, myös ope-TET käytössä

Haminan lukiossa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kursseja, järjestetään yrittäjyyspäiviä ja tehdään paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lukiolaiset suorittavat kaksi päivää työelämään tutustumista lukion aikana,  ja myös opettajat pääsevät ope-tettiin.

Raision lukiossa yrittäjyyskasvatusta saavat niin opiskelijat, opettajat kuin rehtorikin

Raision lukiossa opiskelijoille on tarjolla viiden kurssin laajuinen Yrittäjyyslinja. Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa NY-yritys, ja yhteistyö muiden koulujen ja yrittäjien kanssa on tiivistä.

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

Mikkelin lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa.

Kiimingin lukio panostaa nyt yrittäjyyskasvatukseen

Kiimingin lukiossa on tänä lukuvuonna merkittävänä painopistealueena yrittäjyyskasvatus.

Kotkan lyseon lukiossa opiskellaan yrittäjämäisellä otteella

Kotkan lukiossa yhteistyökumppanien verkosto on laaja ja yrittäjyyskasvatusta viedään nyt yhdessä virkeästi eteenpäin.

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista.

 

[/su_column] [/su_row]

Comments

comments

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php